serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-6

23.08.2008
Przyszłość telepracy

Telepraca to zjawisko stosunkowo nowe a zarazem na tyle powszechne aby zdobyć zainteresowanie sporej grupy przedsiębiorców. Warunki podstawowe to przede wszystkim chęć rozwoju oraz zaakceptowanie zmian. Badania nad telepracą wciąż trwają i niewątpliwie mogą przynieść pozytywne wyniki. Globalna gospodarka „złożyła zamówienie” na szybki przepływ informacji oraz dostępność do tejże informacji.

Ostanie lata wzrostu gospodarczego a także poszukiwania w kierunku stabilizacji zmian na rynku pokazują, że jest to forma zdobywania zarobku inna, a jednocześnie taka sama pod względem zasad tam panujących. Zapełnić ona może lukę pomiędzy pracą etatową a dorywczą. Zatrudnienie znajdą osoby z terenów o większym bezrobociu. Wszystko to za sprawą nowej technologii i jej szybkiemu rozwojowi.

Założenia Unii Europejskiej są jasne, dostosowanie do gospodarki opartej na wiedzy, dążenie do konkurencji na globalnym rynku pracy. Jest także priorytetem aby dostęp do tego rodzaju zatrudnienia miały grupy ryzyka – osoby starsze, niepełnosprawne a także ludzie młodzi.

Jak rozwinie się w poszczególnych państwach zależeć będzie od nich samych. To one będą musiały zadbać o stronę prawną, zaplecze w postaci wsparcia przy ewentualnych reklamacjach. Jednak największa odpowiedzialność spoczywa na samych przedsiębiorstwach, które to będą musiały wdrożyć ten system u siebie ponosząc przy tym koszty z tym związane.

Wyróżnić można natomiast elementy jakie cechuje telepraca:

  • dystans
  • koszty
  • wartość dodana
  • globalność telepracy

One to właśnie oddają całą ideę systemu organizacji telepracy. Odległość pracownika od zakładu pracy redukuje koszty związane z dojazdem i „zakwaterowaniem” go w firmie. Pracownik poprzez własne doświadczenia generuje wartość dodaną, co dzisiaj dla firmy (rozumiejącej) jest argumentem jednym z podstawowych. W końcu możliwości związane z mobilnością stwarzają iż każdy i z każdego miejsca na świecie ma możliwość takiej formy zarobku, co zaliczyć można jako czynnik wykluczenia – na plus.

Ograniczenia możliwości telepracy hamowane są jedynie przez naszą pomysłowość.

Autor: Remigiusz PhilippWszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS